simple website makerSKŁADAMY KOMPUTERY NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
OD STACJI ROBOCZYCH PO HIGH END'OWE KOMPUTERY GAMINGOWE

Reklamacje i zwroty zakupionych produktów


1. Reklamacje
 
Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 504 020 161.
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
 
Uwaga!!! Klient ma obowiązek zabezpieczyć reklamowany Towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu podczas transportu nie będzie od podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji.
 
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@xeron.pl lub telefonicznie: 504 020 161. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.
 
2. Zwrot produktów
 
Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik a zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy.

Kliencie pamiętaj!!!

- Zwrot dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
- Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Każdy element musi być kompletny m.in (zaślepki, maskownice, folie, plomby itp.) i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku produkt nie zostanie przyjęty.
- Klient ma obowiązek zabezpieczyć zwracany Towar przed uszkodzeniem w czasie transportu. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku, a towar ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, może on zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości produktu.


Uwaga!!! Jednocześnie informujemy, że podczas zwrotów towarów nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
 
Procedura dokonania zwrotu produktu:

1. Poinformuj nas mailowo lub telefonicznie o chęci dokonania zwrotu. W mailu podaj imię i nazwisko oraz nazwę zwracanego przedmiotu.
2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie (wzór zostanie przesłany na wskazany adres mailowy), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
3. Odeślij zakupiony produkt w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
6. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.
 
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@xeron.pl lub telefonicznie: 504 020 161. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić zwrot towaru.

Producenci

Oto lista producentów, których podzespoły używamy w naszych komputerach.Dane kontaktowe

Email: biuro@xeron.pl                     
Telefon: 504 020 161